Komplexní příprava podkladu pod plovoucí podlahy

Komplexní příprava podkladu pod plovoucí podlahy je vždy zajištěna našimi odbornými pracovníky. Obvykle tato příprava zahrnuje:

  • zaměření plochy místnosti s výpočtem potřebného množství materiálu
  • měření vlhkosti podkladu, předepsané výrobci podlahové krytiny
  • vyrovnání plochy podkladu stěrkováním na povolenou toleranci předepsanou výrobci
  • vybroušení povrchu podkladu podlahy dle potřeby